Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Egenes: 26.05.2014

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Egenes (Flekkefjord, Agder)
Dato:26.05.2014
Registrert:29.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (26.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Merknad:20+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Merknad:15+
Voksestadium:Voksen


Art:Bactra lacteana/lancealana/robustana (Sumpviklerne)
Merknad:100+
Kommentar:I stort antall langs grøftekant.
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes cnicana (Tistelpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (26.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix thoracella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (26.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora alticolella
Merknad:100+
Kommentar:I stort antall langs grøftekant.
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (26.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (26.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (26.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter maestingella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter quercifoliella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter rajella
Antall:2
Voksestadium:Voksen