Lokaliteter: Bangadalen,Høle: 27.05.2014

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Bangadalen,Høle (Sandnes, Rogaland)
Dato:27.05.2014
Registrert:30.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia fraternana (Kobberkveldvikler)
Merknad:30+
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På edelgran.
© Even Mjaaland (27.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis diminutana (Liten seljesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (27.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma affinitata (Nelliklundmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia elongella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Tatt på or.


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia stigmatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Incurvaria masculella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann.


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (27.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter rajella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phylloporia bistrigella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (27.05.2014)