Lokaliteter: Holseker: 05.06.2014

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:05.06.2014
Registrert:07.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Fanget med hov.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Electrophaes corylata (Glennemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (05.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (05.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (05.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (05.06.2014)