Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Kloterudveien: 09.06.2014

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Kloterudveien (Lillestrøm, Akershus)
Dato:09.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 22 grader
Kommentar til metode:Foto
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oeneis jutta (Juttas ringvinge)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:myr i enden av Kloterudvn.
Voksestadium:Voksen
Fremdeles mange Juttaer. Undersøkte bare en liten del av myra
© Hans Brubak (09.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colias palaeno (Myrgulvinge)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:myr i enden av Kloterudvn.
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pararge aegeria (Skogringvinge)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (09.06.2014)