Lokaliteter: Bidneshovden: 05.07.2014

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Bidneshovden (Voss, Vestland)
Dato:05.07.2014
Registrert:09.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving på dag og kveld
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma alchemillata (Dålundmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Thera britannica (Edelgranbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Kommentar:usikker på art
Voksestadium:Voksen
Usikker på art. Kommentarer til michfre@online.no
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:8
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Graphiphora augur (Krattfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Aethes cnicana (Tistelpraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Nemapogon cloacella (Vedkjukemøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia retinella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (05.07.2014)