Otteid (Storedal): 11.07.2014

Norge»Viken»Marker»Otteid (Storedal)»11.07.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Område:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:11.07.2014
Registrert:12.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt, nesten vindstillle
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis adippe (Adippeperlemorvinge)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (11.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Leptidea sinapis (Skoghvitvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen