Lokaliteter: Grønnlien: 03.11.2014

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:03.11.2014
Registrert:04.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Satt ved utelys på dagtid.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen