Dalen, Litleskare: 11.04.2015

Norge»Vestland»Alver»Dalen, Litleskare»11.04.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Område:Dalen, Litleskare (Alver, Vestland)
Dato:11.04.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Takk til Svein og Kim for hjelp med id!
© Ola Moen (11.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx polycommata (Leddvedtungemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (11.04.2015)


Art:Noctuidae (Nattfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (11.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (11.04.2015)
© Ola Moen (11.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (11.04.2015)