Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sviland: 11.06.2015

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Sviland (Sandnes, Rogaland)
Dato:11.06.2015
Registrert:20.06.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis uncella (Bjørkesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis nana (Dvergpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:12
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora alticolella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Art:Ectoedemia
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Art:Elachista
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:50
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:20
Voksestadium:Voksen


Art:Parornix
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter ulmifoliella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Phylloporia bistrigella
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (11.06.2015)


Art:Stigmella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Swammerdamia
Antall:1
Voksestadium:Voksen