Lokaliteter: Knappen: 28.06.2015

Rapportør:Sissel og Nigel Goodgame
Observatører:Sissel og Nigel Goodgame
Lokalitet:Knappen (Øygarden, Vestland)
Dato:28.06.2015
Registrert:25.07.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Bupalus piniaria (Furumåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Pempelia palumbella (Lyngsmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (28.06.2015)