Lokaliteter: Løren: 06.09.2015

Rapportør:Rust
Observatører:Rust
Lokalitet:Løren (Oslo)
Dato:06.09.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til funn:Filmet den mens den sugde nektar fra blomster på verandaen
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Rust (06.09.2015)


Art:Sphingidae (Tussmørkesvermere)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen