Lokaliteter: Bakkeløkka: 20.09.2015

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:20.09.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:overskyet/regn
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua janthe (Fiolett båndfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Thera firmata (Fjærbarmåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia brunnichana (Grå kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Art:Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Melanchra persicariae (Svart hagefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Larve
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Emmelina monodactyla (Vindelfjærmøll)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (20.09.2015)