Lokaliteter: Bakkeløkka: 19.05.2014

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:19.05.2014
Registrert:09.10.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
Kommentar til funn:Ved utelampe

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (19.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (19.05.2014)