Lokaliteter: Sørborg: 09.12.2015

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:09.12.2015
Registrert:10.12.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn
© Frode Falkenberg (09.12.2015)