Lokaliteter: Grenaderveien, Vatne: 18.12.2015

Rapportør:Arnfinn Rømuld
Observatører:Arnfinn Rømuld
Lokalitet:Grenaderveien, Vatne (Sandnes, Rogaland)
Dato:18.12.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:9 plussgrader, vindstille, overskyet
Kommentar til metode:Utelamper på hvit vegg.
Kommentar til funn:Fortsatt sverming selv om vi skriver 18. desember 2015!
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Tatt med Samsung 4 mobil
© Arnfinn Rømuld (18.12.2015)