Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 28.01.2016

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:28.01.2016
Registrert:04.02.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:tilfeldig, satt ved utelampe
Kommentar til funn:Full vinter, men noen dager med ca 0 grader.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria silesiaca
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:satt ved utelampe