Hetland: 14.03.2016

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Hetland»14.03.2016

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:14.03.2016
Registrert:16.03.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis leucophaearia (Eikefrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen