Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Lilløyplassen, Fornebu Bærum AK: 16.04.2016

Rapportør:Geir Birkeland
Observatører:geir birkeland
Lokalitet:Lilløyplassen, Fornebu Bærum AK (Oslo)
Dato:16.04.2016
Registrert:17.04.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:svak vind 2-3 m/s fra sør
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:7
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)


Art:Eriocraniidae (Purpurmøll)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© geir birkeland (16.04.2016)
© geir birkeland (16.04.2016)