Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Einarsnes: 04.05.2016

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Einarsnes (Farsund, Agder)
Dato:04.05.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, skyfritt, 12 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
En hunn Rapssommerfugl har en forventet levetid på 3-4 uker.
© Ole Terland (04.05.2016)