Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Bakkeløkka: 21.05.2016

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Akershus)
Dato:21.05.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Opphold etter regn
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia satyrata (Engdvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Pammene rhediella (Fruktsolvikler)
Antall:1
Kommentar:frittflyvende, og mulig ny art for Buskerud!
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.05.2016)