Lokaliteter: Sørborg: 08.06.2016

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:08.06.2016
Registrert:09.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:50
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Incurvaria praelatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (08.06.2016)