Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Einarsnes: 08.06.2016

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Einarsnes (Farsund, Agder)
Dato:08.06.2016
Registrert:10.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, 18 grader, noe vind
Kommentar til metode:Aktiv leting på terreng som ligger i ly av vinden
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cyaniris semiargus (Engblåvinge)
Antall:10
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Det var rikelig med små, blå, sommerfugler. Noen av de minste var trolig Dvergblåvinge, men jeg klarte ikke ta foto. Sommerfuglene var svært aktive, med kun svært korte stopp.
© Ole Terland (08.06.2016)
Hunnen sitter på bakken, holder bakkroppen opp som tegn på at hun allerede har paret seg. To hanner i luften like over. Det var mange slike situasjoner. Dette bildet gjør at jeg er ganske sikker på at det er Engblåvinge jeg ser, fordi hunnen er mer brunlig og hannene i luften er klart blå.
© Ole Terland (08.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:20
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (08.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Erynnis tages (Tiriltungesmyger)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Under vingenes nedoverslag rettes vingene sannsynligvis helt ut.
© Ole Terland (08.06.2016)