Lokaliteter: Holddalen: 12.06.2016

Rapportør:Dag O. Bollingmo
Observatører:Dag O. Bollingmo
Lokalitet:Holddalen (Holtålen, Trøndelag)
Dato:12.06.2016
Registrert:15.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, skarp sol, nord bris, 14 - 16 grC
Kommentar til metode:Tur med håv og kamera langs elva Holda

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (12.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus palaemon (Gulflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Funnet samme sted i juni -14
© Dag O. Bollingmo (12.06.2016)
© Dag O. Bollingmo (12.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pyrausta purpuralis (Purpurengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Iflg Artskart tredje funn i fylket.
© Dag O. Bollingmo (12.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (12.06.2016)