Lokaliteter: Hamnsanden: 22.06.2016

Rapportør:Rune Kvisla
Observatører:Rune Kvisla
Lokalitet:Hamnsanden (Vågå, Innlandet)
Dato:22.06.2016
Registrert:23.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:14 grader, solskinn, lett bris
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cupido minimus (Dvergblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Rune Kvisla (22.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Merknad:10+
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Rune Kvisla (22.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Rune Kvisla (22.06.2016)