Lokaliteter: Brattåsen: 25.06.2016

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brattåsen (Lillestrøm, Viken)
Dato:25.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent, 23 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (25.06.2016)
© Hans Brubak (25.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Euclidia glyphica (Brunt slåttefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (25.06.2016)