Lokaliteter: Brumåsavegen: 25.06.2016

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Dato:25.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent, 23 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula ternata (Blåbærurtemåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (25.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:20
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Timandra griseata (Grå syremåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:15
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colias palaeno (Myrgulvinge)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (25.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus amandus (Sølvblåvinge)
Antall:20
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (25.06.2016)