Tengesdal: 02.08.2008

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Tengesdal»02.08.2008

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:02.08.2008
Registrert:08.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (02.08.2008)