Lokaliteter: Hefte,Tromøy: 18.06.2016

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland,Sveinung Larsen & Jostein Austevik
Lokalitet:Hefte,Tromøy (Arendal, Agder)
Dato:18.06.2016
Registrert:23.10.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha petiverella (Hesteskorotvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia pruniella (Kirsebærmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha striana (Løvetannprydvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Olethreutes arcuella (Okerprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (18.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthotaenia undulana (Olivenvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora gallipennella (Stor lakrismjeltsekkmøll)
Antall:10
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (18.06.2016)


Art:Bactra lacteana/lancealana/robustana (Sumpviklerne)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis dubitana (Svevepraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia immundata (Trollbærdvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (18.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia arceuthina
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia brockeella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix thoracella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora alticolella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix bergstraesserella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:2
Voksestadium:Voksen