Lokaliteter: Eigjeneset: 05.09.2016

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland,Jostein Austevik & Sveinung Larsen.
Lokalitet:Eigjeneset (Gjesdal, Rogaland)
Dato:05.09.2016
Registrert:06.12.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:4 x robinson.laken og vinsnorer.
Kommentar til funn:Utdrag av fangsten.
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua fimbriata (Bredbåndfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Merknad:30+
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (05.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Trichiura crataegi (Hagtornspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (05.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orgyia antiqua (Høstbørstespinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (05.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Tiliacea citrago (Lindegulfly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (05.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipoea lucens (Myrstengelfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Gensjekket.


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Stenolechia gemmella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen