Otteid (Storedal): 31.05.2017

Norge»Østfold»Marker»Otteid (Storedal)»31.05.2017

Registrert informasjon

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Område:Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Dato:31.05.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Klekket fra innsankede egg.
Observasjonsttype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:5
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (31.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllodesma ilicifolia (Rødbrun bladspinner)
Antall:6
Merknad:Nyklekket, på ospeblad.
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (31.05.2017)