Lokaliteter: Haltdalen: 09.06.2017

Rapportør:Dag O. Bollingmo
Observatører:Dag O. Bollingmo
Lokalitet:Haltdalen (Holtålen, Trøndelag)
Dato:09.06.2017
Registrert:10.06.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet, lett SØ bris, ved midnatt 11,5 grC
Kommentar til metode:To timers håving fram til midnatt

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (09.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Falcaria lacertinaria (Fliksigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Iflg Artskart tredje funn i fylket. De to foregående også fra Haltdalen
© Dag O. Bollingmo (09.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (09.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (09.06.2017)