Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Andersbonnveien, Kodal: 03.07.2017

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Andersbonnveien, Kodal (Sandefjord, Vestfold)
Dato:03.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cyaniris semiargus (Engblåvinge)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (03.07.2017)
© Stein Rui (03.07.2017)