Lokaliteter: Otteid (Storedal): 30.07.2017

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:30.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Endothenia marginana (Bremstilkvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:100
Voksestadium:Larve


Artsdatabanken logo
Art:Electrophaes corylata (Glennemåler)
Antall:2
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (30.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Crambus ericella (Lyngheinebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos alniaria (Oreflikmåler)
Antall:1
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (30.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:8
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (30.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Macrochilo cribrumalis (Punktviftefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner)
Antall:10
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (30.07.2017)
© Ivar Stormo (30.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:20
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista maculicerusella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (30.07.2017)