Lokaliteter: Otteid (Storedal): 03.08.2017

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:03.08.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hyles gallii (Mauresvermer)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (03.08.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota ustomaculana (Tyttebærhakevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (03.08.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (03.08.2017)