Østby.: 10.08.2017

Norge»Hedmark»Hamar»Østby.»10.08.2017

Registrert informasjon

Rapportør:stein ola haugom
Observatører:stein ola haugom
Område:Østby. (Hamar, Hedmark)
Dato:10.08.2017
Registrert:11.08.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol
Kommentar til funn:fløy inn i ederkoppnett
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Issoria lathonia (Sølvkåpe)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Rune Christensen
© stein ola haugom (10.08.2017)