Lokaliteter: Presthammer: 14.08.2017

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:14.08.2017
Registrert:14.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epermenia illigerella (Skvallerkåltannmøll)
Antall:1
Kommentar:Hann. Svært slitt. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora obscenella
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (14.08.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria sordidatella
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen