Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Bakkeløkka: 13.09.2017

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Akershus)
Dato:13.09.2017
Registrert:27.11.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pyralis farinalis (Forrådshalmmott)
Antall:4
Kommentar:Ser ut til å trives i kompostbingen.
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (13.09.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Hypsopygia costalis (Purpurhalmmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (13.09.2017)