Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 23.07.2017

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:23.07.2017
Registrert:11.04.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (23.07.2017)