Otteid (Storedal): 04.05.2018

Norge»Østfold»Marker»Otteid (Storedal)»04.05.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Område:Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Dato:04.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Egg fra dyr fanget i Otteid (Marker).
Observasjonsttype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lasionycta proxima (Smellefjellfly)
Antall:20
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Egg
© Ivar Stormo (04.05.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:50
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
På bjørkeskudd på bildet - ser ut til å foretrekke bjørkeraklene og nye seljeskudd/-blader.
© Ivar Stormo (04.05.2018)