Bakketun: 05.05.2018

Norge»Innlandet»Eidskog»Bakketun»05.05.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:05.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet05.05.2018


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Blomstring05.05.2018


Art:Syrin (Syringa vulgaris) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2018


Art:Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) 
Fenofase:Blomstring05.05.2018