Lokaliteter: Velthauglia 12: 09.05.2018

Rapportør:Jonny Hals
Observatører:Jonny Hals
Lokalitet:Velthauglia 12 (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Dato:09.05.2018
Registrert:21.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Natt
Kommentar til metode:På vegg ved utlampe
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Jonny Hals (09.05.2018)