Lokaliteter: Søre Kjømme: 11.07.2018

Rapportør:Caroline Ann Mathieson
Observatører:Caroline Ann Mathieson
Lokalitet:Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Dato:11.07.2018
Registrert:15.07.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Caroline Ann Mathieson (11.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena virgaureae (Oransjegullvinge)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Både hann og hunn sett
© Caroline Ann Mathieson (11.07.2018)
© Caroline Ann Mathieson (11.07.2018)