Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sauetraet / Reine: 10.08.2018

Rapportør:Edmund S. Bull-Sveen
Observatører:Edmund S. Bull-Sveen
Lokalitet:Sauetraet / Reine (Kongsberg, Viken)
Dato:10.08.2018
Registrert:11.08.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sterk vind
Kommentar til funn:Arten er også trolig blitt oppservert på stedet også for 14 dager siden.
Men har ingen 100 % sikker dokumentasjon
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Merknad:Oppservert kl: 16:41, sterkvind, temp:19 C
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Edmund S. Bull-Sveen (10.08.2018)