Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Otteid (Storedal): 24.09.2018

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:24.09.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:2 grader klokka 6. Skyfritt og vindstille.
Kommentar til metode:Ved utelampe.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Catocala fraxini (Blått ordensbånd)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilarctia lutea (Gul tigerspinner)
Antall:2
Kommentar:Fra egen avl, 14 uker etter klekking
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (24.09.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Spilarctia lutea (Gul tigerspinner)
Antall:1
Kommentar:Fra egen avl, 14 uker etter klekking
Voksestadium:Puppe
© Ivar Stormo (24.09.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta leporina (Hvitt kveldfly)
Antall:2
Voksestadium:Puppe


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta leporina (Hvitt kveldfly)
Antall:5
Voksestadium:Puppe
Fra egen avl; eggene ble lagt 6.6. og klekket 12.6. Larvene forpuppet seg ca. 15.9.
© Ivar Stormo (24.09.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:5
Merknad:Fra egg lagt 17.9., klekket 4.5.
Voksestadium:Puppe
© Ivar Stormo (24.09.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:5
Kommentar:Nyklekket fra egen "produksjon".
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (24.09.2018)