Årviknes: 21.10.2018

Norge»Vestland»Ullensvang»Årviknes»21.10.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Område:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:21.10.2018
Registrert:24.10.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskyet, 8-10 grader
Kommentar til metode:De fleste satt på hytteveggen, ikke i lysfellen.
Kommentar til funn:Det var i tillegg 3 ulike nattfly, som jeg ikke klarte å identifisere.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (21.10.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (21.10.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:3
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Som hos stor frostmåler er hunnen vingeløs. Hunnen klekkes på bakken når temperaturen faller. Hunnen klatrer opp i bjørketrær, og etter parring legges eggene der skudd for nye blad er anlagt. Eggene er blant de mest fros-herdige som finnes. Eggene kan tåle ned til - 37 grader Celcius. Eggene klekkes når bjørken spretter, og larvene lever av bladene. Larvene lar seg så falle til bakken, hvor den forpuppes, og klekker i oktober/november. Livssyklus: Egg: 8 mndr Larve: 1,5 - 2 mndr Puppe: 1,5 - 2 mndr Imago: 1 mndr Referanse: http://www.birchmoth.no/at-a-glance-study-system/
© Ole Terland (21.10.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:8
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Stor frostmåler tar ikke til seg føde som imago. Den lever på opplagsnæringen den fikk som larve. Larven lever på ulike tretyper, fra våren og til midtsommer. Puppen klekkes når temperaturen synker til nær frost. Hunnen er vingeløs; det er hannen som flyr. Eggene legges på trærne, og overvintrer til neste vår. Sommerfuglen dør når den harde frosten settes inn. Jeg har sett denne sommerfuglen fly når det sludder! Referanse: http://www.estonianwildlifetours.com/Mottled-Umber-Erannis-defoliaria/
© Ole Terland (21.10.2018)