Gilafjellet: 01.07.2018

Norge»Innlandet»Vang»Gilafjellet»01.07.2018

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Gilafjellet (Vang, Innlandet)
Dato:01.07.2018
Registrert:26.03.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia mercuriana (Fjellkveldvikler)
Merknad:5-6
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Glacies coracina (Fjellmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria furcatellus (Fjellnebbmott)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Merknad:ca. 10
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Merknad:5-6
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Metaxmeste schrankiana (Svart fjellmott)
Merknad:4-5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (01.07.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora striatipennella
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Leif Aarvik
Dyret innsamla, manglar foto.