Barmanveien 9: 01.04.2019

Norge»Trøndelag»Hitra»Barmanveien 9»01.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Område:Barmanveien 9 (Hitra, Trøndelag)
Dato:01.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, 4°C, og vindstille.
 Lettskyet, 1,5°C, og vindstille.
Kommentar til metode:Fangst med lysfelle.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (01.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Rastende ved lysfelle.
© Frank Lyngvær (01.04.2019)