Nordvik: 20.04.2019

Norge»Hordaland»Bergen»Nordvik»20.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Nordvik (Bergen, Hordaland)
Stasjon:Fløytet
Dato:20.04.2019
Registrert:22.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson med 125 W HQL
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera cervinalis (Berberisduskmåler)
Antall:14
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:36
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (20.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (20.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:34
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen