Bakketun: 24.04.2019

Norge»Innlandet»Eidskog»Bakketun»24.04.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:24.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.04.2019


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring24.04.2019


Art:Hårfrytle (Luzula pilosa) 
Fenofase:Blomstring24.04.2019


Art:Saturnia pavonia (Nattpåfugløye) 
Merknad:Hunn, ett enkelt individ. 
Fenofase:Voksenstadiet24.04.2019


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.04.2019


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Blomstring24.04.2019


Art:Syrin (Syringa vulgaris) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.04.2019