Lokaliteter: Sørborg: 25.04.2019

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:25.04.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson med 125 W HQL
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris notana (Bjørkeflatvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:26
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (25.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (25.04.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:35
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Art:Caloptilia betulicola/elongella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista canapennella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis steinkellneriana
Antall:1
Voksestadium:Voksen